Ontdek wat werken bij Dionar bijzonder maakt

Privacyverklaring

Privacy policy

Privacy policy van Dionar B.V.. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over uw identiteit of die naar u herleidbaar zijn. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u contact met ons heeft. Welke persoonsgegevens wij van u gebruiken, is afhankelijk van welke dienst(en) u bij ons afneemt of waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Doeleinden gebruik van persoonsgegevens

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Dionar B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Dionar B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor. Deze onderdelen vallen onder de privacy policy.

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • Voor het verlenen van dienstverlening
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • Product- en dienstontwikkeling
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Dionar B.V. en haar medewerkers
 • Het verzenden van de nieuwsbrief

 

Omschrijven van de persoonsgegevens binnen het privacy policy

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij één of meer van de volgende persoonsgegevens van u verwerken.

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Functie
 • KVK-nummer
 • Bedrijfsgegevens
 • Geslacht
 • E-mail adres
 • mobiel (telefoonnummer)
 • IP-adres
 • Technische browser informatie
 • Klik- en surfgedrag

 

Bewaartermijnen

Dionar B.V. zal de persoonsgegevens, in welke vorm dan ook, niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt.

 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Dionar B.V. zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden of op andere wijze gebruiken dan voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt of haar bekend zijn geworden. De persoonsgegevens zullen niet aan een derde verstrekt worden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in opdracht van u in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij slaan uw persoonsgegevens alleen op in landen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij u schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 

Beveiliging & datalekken

Dionar B.V. zal in overeenstemming met de geldende wettelijke regels de beveiliging van de persoonsgegevens waarborgen en daartoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Onze technische beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd en getest. Gaat het toch mis en is er data gelekt? Dan ondernemen wij actie. Wij lossen het datalek op en registreren het. Als het nodig is, melden wij het datalek aan de toezichthouder en/of aan u als betrokkene.

 

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via [email protected]. Voor het opvragen, inzien en verwijdering van uw gegevens heeft u de volgende rechten:

 

Recht op inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen onze organisatie. Dit recht heeft uiteraard alleen betrekking op uw eigen persoonsgegevens en niet op die van een ander persoon. Binnen 4 weken nadat u uw verzoek heeft gedaan krijgt u schriftelijk of per e-mail een reactie.

 

Recht op correctie en verwijdering

Wanneer u onjuistheden hebt gevonden in uw persoonsgegevens kunt u bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Hetzelfde kunt u doen als uw persoonsgegevens onvolledig zijn, u van mening bent dat de persoonsgegevens niet van belang zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of op een andere manier door ons in strijd met de wet worden gebruikt. U kunt geen gebruik maken van het recht op correctie en verwijdering als de persoonsgegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten worden bewaard.

Binnen 4 weken nadat u uw verzoek heeft gedaan krijgt u schriftelijk of per e-mail een reactie.

 

Recht op bezwaar binnen de privacy policy

Wanneer u onjuistheden hebt gevonden in uw persoonsgegevens kunt u bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Hetzelfde kunt u doen als uw persoonsgegevens onvolledig zijn, u van mening bent dat de persoonsgegevens niet van belang zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of op een andere manier door ons in strijd met de wet worden gebruikt. U kunt geen gebruik maken van het recht op correctie en verwijdering als de persoonsgegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten worden bewaard.

Binnen 4 weken nadat u uw verzoek heeft gedaan krijgt u schriftelijk of per e-mail een reactie.

 

Recht op bezwaar

U kunt ons vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van bezwaar. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt om u te verzetten.
Binnen 4 weken nadat u uw verzoek heeft gedaan krijgt u schriftelijk of per e-mail een reactie.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Nieuwsbrief
U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door uw e-mailadres in te vullen. Na de inschrijving ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij gebruik van YourMailingListProvider.

Bij het versturen van de nieuwsbrief houden wij gegevens bij zoals het aantal geopende nieuwsbrieven. Voor meer informatie over wat YourMailingListProvider met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van YourMailingListProvider. Deze verklaring kan regelmatig wijzigen.

 

Recht op bezwaar in het privacy policy

U kunt ons vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van bezwaar. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt om u te verzetten.
Binnen 4 weken nadat u uw verzoek heeft gedaan krijgt u schriftelijk of per e-mail een reactie.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Nieuwsbrief
U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door uw e-mailadres in te vullen. Na de inschrijving ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij gebruik van YourMailingListProvider.

Bij het versturen van de nieuwsbrief houden wij gegevens bij zoals het aantal geopende nieuwsbrieven. Voor meer informatie over wat YourMailingListProvider met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van YourMailingListProvider. Deze verklaring kan regelmatig wijzigen.

 

Cookies

Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die aan uw computer, tablet of mobiele telefoon worden aangeboden wanneer u onze website bezoekt. Door het plaatsen van cookies herkent de website u bijvoorbeeld bij een volgend bezoek.

Functionele cookies
Functionele cookies worden gebruikt om u een zo optimaal mogelijke gebruikerservaring te bieden. Zonder deze cookies werkt onze website niet.

Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website-onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Google Analytics en Hotjar om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens.

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s.
 • Het bijhouden van de duur van het bezoek.
 • De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
 • Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
 • De manier waarop je op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld of je op één van onze advertenties hebt geklikt of op een link in een e-mail.

Voor meer informatie over wat Google en Hotjar met de verzamelde gegevens doen, verwijzen we naar de privacyverklaringen van Google en Hotjar. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

Wij gebruiken social media buttons zodat het mogelijk wordt om de inhoud van onze website op social media te delen. Bedrijven zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en Google, plaatsen daarvoor cookies. Op de cookies die bedrijven plaatsen, hebben wij geen invloed. Wij verwijzen u naar de privacy/cookieverklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen overigens regelmatig wijzigen en wij adviseren dan ook om de verklaringen regelmatig te controleren.

In en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 

Aanpassing cookie verklaring binnen privacy policy

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u dan ook aan om ons Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.